เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าหลักเกี่ยวกับเรากระดานข่าวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับสมาชิกติดต่อเรา  
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
· ประวัติความเป็นมา
· โครงสร้างพื้นฐาน
· คณะผู้บริหาร
· ส่วนกิจการสภา
· สำนักปลัด
· 
· กองช่าง
· กองคลัง
· ส่วนการศึกษา
· สมาชิกสภา
· ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
· ฐานข้อมูลด้านประเพณี
· กิจกรรม สปสช.
· การฝึกอบรมบุคลกร
· แผนยุทธศาสตร์
· แผนพัฒนา3 ปี
· วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
· อำนาจหน้าที่
· สถานที่ท่องเที่ยว
· จดหมายข่าว
· แผ่นพับ
· กิจกรรม สสส.
· งบประมาณรายจ่ายประจำปี
· แผนการดำเนินงาน
· รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
· กิจกรรมMOU
·  ทำเนียบนายก
· ทำเนียบปลัด
· ทำเนียบประธานสภา
· งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
· 
· 
· 
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
ส่วนกิจการสภากิจการสภา  อบต.ทุ่งรวงทอง
1. ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
     - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง สมัยสสามัญสมัยที่ 1
     - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง สมัยสามัญสมัยที่ 2
     - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง สมัยสมมัญสมัยที่ 3
     - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง  สมัยสามัญสมัยที่  4
     - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง สมัยวิสามัญสมัยที่  1
     - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง  สมัยวิสามัญสมัยที่  2
   
2.หนังสือประชุมสภา
   - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง สมัยสามัญสมัยที่ 1
   - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง สมัยสามัญสมัยที่ 2
   - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง สมัยสามัญสมัยที่ 3
   - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง  สมัยสามัญสมัยที่ 4
   - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง  สมัยวิสามัญสมัยที่ 1
   - การประชุทสภา อบต.ทุ่งรวงทอง สมัยวิสามัญสมัยที่  2

3.ระเบียบวาระการประชุม
    -การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง สมัยสามัญสมัยที่ 1
    -การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทองสมัยสามัญสมัยที่  2
    -การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทองสมัยสามัญสมัยที่ 3
    - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทองสมัยสามัญสมัยที่ 4
   - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทองสมัยวิสามัญสมัยที่ 1
   - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทองสมัยวิสามัญสมัยที่ 2

4.รายงานประชุมสภา
    -การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทองสมัยสามัญสมัยที่  1
    -การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง สมัยสามัญสมัยที่ 2
    - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง สมัยสามัญสมัยที่  3
    - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง สมัยสามัญสมัยที่ 4
    - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1       
    - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง สมัยวิสามัญสมัยที่ 2
  
5. หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
    - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง  สมัยสามัญสมัยที่ 1  
   
   ฉบับที่ 1 ที่ พย 71804/ ว 003  ลงวันที่  25  มกราคม  2553
   ฉบับที่  2 ที่ พย 71804 / ว 006  ลงวันที่  2 กุมภาพันธ์  2553 
  - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง  สมัยสามัญสมัยที่  2
    - การะประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง  สมัยสามัญสมัยที่ 4
    - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง  สมัยวิสามัญสมัยที่  1
    - การะประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง สมัยวิสามัญสมัยที่  2
6.ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา
    -การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง สมัยสามัญสมัยที่  1  
    -การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง  สมัยสามัญสมัยที่  2
    - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง สมัยสามัญสมัยที่ 3
   - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง สมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 1
  -  การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง สมัยสามัญสมัยที่ 3 คร้งที่ 2
    - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง สมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 3 
    - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง  สมัยสามัญสมัยที่  4
    - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง  สมัยวิสามัญสมัยที่ 1
    - การประชุมสภา อบต.ทุ่งรวงทอง  สมัยวิสามัญสมัยที่ 2
                                 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ::เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ยินดีต้อนรับ:: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-07-26 (6148 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]