เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าหลักเกี่ยวกับเรากระดานข่าวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับสมาชิกติดต่อเรา  
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
· ประวัติความเป็นมา
· โครงสร้างพื้นฐาน
· คณะผู้บริหาร
· ส่วนกิจการสภา
· สำนักปลัด
· 
· กองช่าง
· กองคลัง
· ส่วนการศึกษา
· สมาชิกสภา
· ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
· ฐานข้อมูลด้านประเพณี
· กิจกรรม สปสช.
· การฝึกอบรมบุคลกร
· แผนยุทธศาสตร์
· แผนพัฒนา3 ปี
· วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
· อำนาจหน้าที่
· สถานที่ท่องเที่ยว
· จดหมายข่าว
· แผ่นพับ
· กิจกรรม สสส.
· งบประมาณรายจ่ายประจำปี
· แผนการดำเนินงาน
· รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
· กิจกรรมMOU
·  ทำเนียบนายก
· ทำเนียบปลัด
· ทำเนียบประธานสภา
· งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
· 
· 
· 
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
...งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน...
1.งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มกราคม
    ปีงบประมาณ 2553
    ปีงบประมาณ 2554
    ปีงบประมาณ 2555
    ปีงบประมาณ  2556
    ปีงบประมาณ  2557
          ............
2.งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์
     ปีงบประมาณ 2553
     ปีงบประมาณ 2554
     ปีงบประมาณ 2555
    ปีงบประมาณ  2556
    ปีงบประมาณ  2557     
        .............
3.งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มีนาคม
      ปีงบประมาณ  2553
      ปีงบประมาณ  2554
      ปีงบประมาณ 2555
      ปีงบประมาณ  2556
      ปีงบประมาณ  2557
      .............
4.งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เมษายน
      ปีงบประมาณ  2553
      ปีงบประมาณ  2554
      ปีงบประมาณ  2555
      ปีงประมาณ  2556  
      ปีงบประมาณ  2557
     ..............

5.งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม
      ปีงบประมาณ  2553
      ปีงบประมาณ  2554
      ปีงบประมาณ  2555
      ปีงบประมาณ  2556
      ปีงบประมาณ  2557
      ..............

6.งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน
     ปีงบประมาณ  2553
     ปีงบประมาณ  2554
     ปีงบประมาณ  2555
     ปีงบประมาณ  2556
     ปีงบประมาณ  2557
     ..............

7.งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม
     ปีงบประมาณ  2553
     ปีงบประมาณ  2554
     ปีงบประมาณ  2555
     ปีงบประมาณ  2556
     ปีงบประมาณ  2557   
   .................
8.งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม
     ปีงบประมาณ  2553
     ปีงบประมาณ  2554
     ปีงบประมาณ  2555
     ปีงบประมาณ  2556 
     ปีงบประมาณ  2557
     ..................

9.งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน กันยายน
     ปีงบประมาณ  2553
     ปีงบประมาณ  2554
     ปีงบประมาณ  2555
     ปีงบประมาณ  2556  
     ปีงบประมาณ  2557
.................

10.งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม
     ปีงบประมาณ  2553
     ปีงบประมาณ  2554
     ปีงบประมาณ  2555
     ปีงบประมาณ  2556
     ปีงบประมาณ  2557
         ...............
 

11.งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน
     ปีงบประมาณ  2553
     ปีงบประมาณ  2554
     ปีงบประมาณ  2555
     ปีงบประมาณ  2556   
     ปีงบประมาณ  2557
       ..................

12.งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม
     ปีงบประมาณ  2553
     ปีงบประมาณ  2554
     ปีงบประมาณ  2555
     ปีงบประมาณ  2556 
     ปีงบประมาณ  2557
     ..................

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ::เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ยินดีต้อนรับ:: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-10-02 (5422 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]