เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าหลักเกี่ยวกับเรากระดานข่าวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับสมาชิกติดต่อเรา  
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
· ประวัติความเป็นมา
· โครงสร้างพื้นฐาน
· คณะผู้บริหาร
· ส่วนกิจการสภา
· สำนักปลัด
· 
· กองช่าง
· กองคลัง
· ส่วนการศึกษา
· สมาชิกสภา
· ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
· ฐานข้อมูลด้านประเพณี
· กิจกรรม สปสช.
· การฝึกอบรมบุคลกร
· แผนยุทธศาสตร์
· แผนพัฒนา3 ปี
· วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
· อำนาจหน้าที่
· สถานที่ท่องเที่ยว
· จดหมายข่าว
· แผ่นพับ
· กิจกรรม สสส.
· งบประมาณรายจ่ายประจำปี
· แผนการดำเนินงาน
· รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
· กิจกรรมMOU
·  ทำเนียบนายก
· ทำเนียบปลัด
· ทำเนียบประธานสภา
· งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
· 
· 
· 
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
ทำเนียบประธานสภา

         ...ทำเนียบประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง...
   ลำดับที่          ชื่อ  - สกุล                            การดำรงตำแหน่ง
                                                                 เริ่ม                        สิ้นสุด

       1.     นายทนงค์ศักดิ์  นายโรง       ปี พ.ศ. 2539             -  พ.ศ. 2542
       2.     นายม้วน  ธงสังกา                5  มีนาคม  2542        -  27  เมษายน  2543
       3.     นายเมือง  วุฒิวงค์                6  กรกฎาคม  2543    -  14  ตุลาคม  2545
       4.     นายสามารถ  พรมอ่อน         24  ตุลาคม  2545       -  17  มีนาคม  2546
       5.     นายสามรถ  พรมอ่อน           18  มิถุนายน  2546    -  18 มิถุนายน  2547
       6.     นายวัฒนภูมิ  กันตะยา          18  กรกฎาคม  2547  -  17  กรกฎาคม  2551
       7.     นายเสงี่ยม   จันจม               24  สิงหาคม  2551     -  23  สิงหาคม  2555
                              ************************ 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ::เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ยินดีต้อนรับ:: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-09-05 (2123 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]