เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าหลักเกี่ยวกับเรากระดานข่าวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับสมาชิกติดต่อเรา  
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
· ประวัติความเป็นมา
· โครงสร้างพื้นฐาน
· คณะผู้บริหาร
· ส่วนกิจการสภา
· สำนักปลัด
· 
· กองช่าง
· กองคลัง
· ส่วนการศึกษา
· สมาชิกสภา
· ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
· ฐานข้อมูลด้านประเพณี
· กิจกรรม สปสช.
· การฝึกอบรมบุคลกร
· แผนยุทธศาสตร์
· แผนพัฒนา3 ปี
· วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
· อำนาจหน้าที่
· สถานที่ท่องเที่ยว
· จดหมายข่าว
· แผ่นพับ
· กิจกรรม สสส.
· งบประมาณรายจ่ายประจำปี
· แผนการดำเนินงาน
· รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
· กิจกรรมMOU
·  ทำเนียบนายก
· ทำเนียบปลัด
· ทำเนียบประธานสภา
· งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
· 
· 
· 
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
ทำเนียบปลัด

             ..ทำเนียบปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง..

   ลำดับที่      ชื่อ  - สกุล                   การดำรงตำแหน่ง

                                                   เริ่มต้น                    สิ้นสุด

      1.     นายณัชนนท์  สักลอ          2   มีนาคม  2541       -   6  พฤษภาคม 2541

       2.     ส.ต.อ.สุพักต์  บุญมาก       7  พฤษภาคม  2541   -   30  เมษายน  2542

       3.    นางอัญชลี  ปราบไตรทิพย์  1  พฤษภาคม  2542   -   31  กรกฎาคม  2542

       4.    นายนิรันดร  มินรินทร์         1  สิงหาคม  2542      -   31  มกราคม  2545

       5.    นายทัดชัย  วรินทร์รักษ์       1  กุมภาพันธ์  2542   -   23  สิงหาคม  2555


                                      ******************

               

              ... ทำเนียบปลัดเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
 ...  

ลำดับที่             ชื่อ  -  สกุล                        การดำรงตำแหน่ง

                                                       เริ่มต้น                     ค่าเริ่มต้น 

1.          นายทัดชัย  วรินทร์รักษ์                  24  สิงหาคม  2555         -      ปัจจุบัน


                                                **************************สงวนลิขสิทธิ์โดย © ::เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ยินดีต้อนรับ:: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-09-05 (2651 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]