เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าหลักเกี่ยวกับเรากระดานข่าวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับสมาชิกติดต่อเรา  
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
· ประวัติความเป็นมา
· โครงสร้างพื้นฐาน
· คณะผู้บริหาร
· ส่วนกิจการสภา
· สำนักปลัด
· 
· กองช่าง
· กองคลัง
· ส่วนการศึกษา
· สมาชิกสภา
· ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
· ฐานข้อมูลด้านประเพณี
· กิจกรรม สปสช.
· การฝึกอบรมบุคลกร
· แผนยุทธศาสตร์
· แผนพัฒนา3 ปี
· วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
· อำนาจหน้าที่
· สถานที่ท่องเที่ยว
· จดหมายข่าว
· แผ่นพับ
· กิจกรรม สสส.
· งบประมาณรายจ่ายประจำปี
· แผนการดำเนินงาน
· รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
· กิจกรรมMOU
·  ทำเนียบนายก
· ทำเนียบปลัด
· ทำเนียบประธานสภา
· งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
· 
· 
· 
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
ทำเนียบนายก
ทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง
        ..ทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง..

ลำดับที่     ชื่อ  -สกุล                   การดำรงตำแหน่ง
                                            เริ่มต้น                           สิ้นสุด
                    

    1.          นายสมบูรณ์  ฟองแก้ว      ปี พ.ศ.2539             -    ปี พ.ศ.2542
    2.          นางวรรณี  ขลุ่ยนาค         5  มีนาคม.2542        -   27  เมษายน  2543
    3.          นายสุรินนิพรม  หมื่นพัฒ   6 กรกฎาคม 2543     -  14 ตุลาคม  2545
    4.          นายเปี่ยง  สีมาเพชร          24 ตุลาคม  2545      -  17  มีนาคม  2546   
    5.          นายสุรินนิพรม  หมื่นพัฒ    18 มิถุนายน  2546   -  18  มิถุนายน  2547     
    6.          ว่าที่ร้อยเอกไกร  คำวงษา   18 กรกฎาคม 2547   -  17  กรกฎาคม 2551
    7.          นางอัมพร  บุนนาค             24  สิงหาคม  2551   -  23  สิงหาคม  2555


        ........ทำเนียบนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งรวงทอง........

 ลำดับที่                  ชื่อ - สกุล                              การดำรงตำแหน่ง
                                                               เริ่มต้น            -               
สิ้นสุด
    
     1.             ว่าที่ ร.อ.ไกร  คำวงษา          5  มกราคม 2556  -  4  มกราคม 2560
                    

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ::เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ยินดีต้อนรับ:: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-09-05 (2215 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]