เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าหลักเกี่ยวกับเรากระดานข่าวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับสมาชิกติดต่อเรา  
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
· ประวัติความเป็นมา
· โครงสร้างพื้นฐาน
· คณะผู้บริหาร
· ส่วนกิจการสภา
· สำนักปลัด
· 
· กองช่าง
· กองคลัง
· ส่วนการศึกษา
· สมาชิกสภา
· ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
· ฐานข้อมูลด้านประเพณี
· กิจกรรม สปสช.
· การฝึกอบรมบุคลกร
· แผนยุทธศาสตร์
· แผนพัฒนา3 ปี
· วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
· อำนาจหน้าที่
· สถานที่ท่องเที่ยว
· จดหมายข่าว
· แผ่นพับ
· กิจกรรม สสส.
· งบประมาณรายจ่ายประจำปี
· แผนการดำเนินงาน
· รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
· กิจกรรมMOU
·  ทำเนียบนายก
· ทำเนียบปลัด
· ทำเนียบประธานสภา
· งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
· 
· 
· 
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
การฝึกอบรมบุคลกร

การเข้ารับการอบรมและสัมมนา  ต่างๆ ของบุคลกร  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง  เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  ในการบริหารการจัดการประจำเดือน  ตุลาคม  -  ธันวาคม  2552  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  อบต.ทุ่งรวงทอง


1.อบรมเรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมอาคาร  ขุดดินถมดิน

  ผู้เข้าร่วมการอบรม  ส่วนโยธา

2. อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้ระบบติดตามและการประเมินผล

  ผู้เข้ารับการอบรม  ส่วนการคลัง

3. อบรมการพัฒนาหัวข้อและโครงร่างงานวิจัย

  ผู้เข้ารับการอบรม  สำนักปลัด

4.  อบรมหลักสูตร "การควบคุมงานและตรวจสอบงานจ้าง"

  ผู้เข้ารับการอบรม  ส่วนโยธา

5.  อบรมการบันทึกการบัญชี

  ผู้เข้ารับการอบรม  ส่วนการคลัง
ประจำเดือน  มกราคม  - มีนาคม 2553  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  อบต.ทุ่งรวงทอง

1.  อบรมหลักสูตร "การควบคุมงานและตรวจการจ้างงานก่อสร้าง  รุ่นที่  1"

      ผู้เข้าร่วมอบรม  ส่วนโยธา

2.  อบรมการดำเนินการวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

     ผู้เข้าร่วมอบรม  สำนักปลัด

3.  อบรมหลักสูตรมาตรการควบคุมภายใน

     ผู้เข้าร่วมอบรม  สำนักปลัด  ส่วนการคลัง  ส่วนโยธา

4.  อบรมหลักสูตร "แนวทางการป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการคลัง

    ท้องถิ่น  รุ่นที่  10"


    ผู้เข้าร่วมอบรม  ส่วนการคลัง

5.  อบรมหลักสูตร "พนักงานดับเพลิง  รุ่นที่ 31"

    ผู้เข้าร่วมอบรม  สำนักปลัดประจำเดือน  เมษายน - มิถุนายน 2553  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  อบต.ทุ่งรวงทอง

1. อบรมหลักสูตร"การกำหนดราคมงานก่อสร้างของงอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

    ผู้เข้าร่วมอบรม  ส่วนโยธา

2. อบรมหลักสูตร"การบัญทึกบัญชีต้นระบบคอมพิวเตอร์

    ผู้เข้าร่วมอบรม  ส่วนการคลัง

3.  อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพปฏิบัติราชการ  การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

    แบบสังเคราะห์ความถี่


    ผู้เข้าร่วมอบรม   สำนักปลัด,ส่วนโยธา

4.  อบรมหลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการภัยภิบัติฯ

    ผู้เข้าร่วมอบรม  สำนักปลัด


สงวนลิขสิทธิ์โดย © ::เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ยินดีต้อนรับ:: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2011-07-14 (3080 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]