เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าหลักเกี่ยวกับเรากระดานข่าวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับสมาชิกติดต่อเรา  
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
· ประวัติความเป็นมา
· โครงสร้างพื้นฐาน
· คณะผู้บริหาร
· ส่วนกิจการสภา
· สำนักปลัด
· 
· กองช่าง
· กองคลัง
· ส่วนการศึกษา
· สมาชิกสภา
· ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
· ฐานข้อมูลด้านประเพณี
· กิจกรรม สปสช.
· การฝึกอบรมบุคลกร
· แผนยุทธศาสตร์
· แผนพัฒนา3 ปี
· วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
· อำนาจหน้าที่
· สถานที่ท่องเที่ยว
· จดหมายข่าว
· แผ่นพับ
· กิจกรรม สสส.
· งบประมาณรายจ่ายประจำปี
· แผนการดำเนินงาน
· รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
· กิจกรรมMOU
·  ทำเนียบนายก
· ทำเนียบปลัด
· ทำเนียบประธานสภา
· งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
· 
· 
· 
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
ฐานข้อมูลด้านประเพณี

ประมวลกิจกรรมประเพณีตำบลทุ่งรวงทอง
1. ประเพณีบวชป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้ ม.1
2.ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อเสือบ้านห้วยงิ้ว ม.2
3.ประเพณีบั้งไฟวิสาขะ  บ้านห้วยบง ม.3
4.ประเพณีบั้งไฟดอกม.4
5.ประเพณีสืบชะตา  บ้านสันหลวงม.5
6. ประเพณีแห่ไม้ค้ำแคร่  บ้านห้วยงิ้วใหม่ ม.6
7.ประเพณีแห่ต้นกระธูป  บ้านร่องแมดใม่  ม.7
8.ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ  บ้านห้วยไคร้  ม.8
9.ประเพณีแห่ต้นกระธูป บ้านทุ่งรวงทอง  ม.9
10. ประเพณีสืบชะตาหมู่บ้าน  บ้านสันหลวงใหม่ ม.10
11. ประเพณีแห่ต้นกระธูป  บ้านร่องแมดสันติสุข ม.11
12. ประเพณีสืบชะตาหมู่บ้าน บ้านห้วยสารภี  ม.12
13. ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ  บ้านน้ำริน  ม.13ประมวลภาพกิจกรรมประเพณีต่างๆในตำบลทุ่งรวงทอง
1.ประเพณีบวชป่าชุมชนบ้านห้วยไคร้ ม.1
2.ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อเสือ ม. 2
3.ประเพณีบุญบั้งไฟ  ม.3

4.ประเพณีบั้งไฟดอก ม.4
5.ประเพณีสืบชะตาหมู่บ้าน  ม.5 และ ม. 10
6.ประเพณีแห่ไม้ค้ำแคร่ ม.6
7.ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่ออาฮักคำเขียวม.7,ม.11
8.ประเพณีสรงน้ำพระธาตุม่อนหินขาว ม.8
9. ประเพณีแห่ต้นกระธูป ม.7,ม.9และม.11
10. ประเพณีเลี้ยงผีขุนนำ ม.13

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ::เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ยินดีต้อนรับ:: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-07-02 (4381 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]