เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าหลักเกี่ยวกับเรากระดานข่าวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับสมาชิกติดต่อเรา  
เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง
· ประวัติความเป็นมา
· โครงสร้างพื้นฐาน
· คณะผู้บริหาร
· ส่วนกิจการสภา
· สำนักปลัด
· 
· กองช่าง
· กองคลัง
· ส่วนการศึกษา
· สมาชิกสภา
· ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
· ฐานข้อมูลด้านประเพณี
· กิจกรรม สปสช.
· การฝึกอบรมบุคลกร
· แผนยุทธศาสตร์
· แผนพัฒนา3 ปี
· วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
· อำนาจหน้าที่
· สถานที่ท่องเที่ยว
· จดหมายข่าว
· แผ่นพับ
· กิจกรรม สสส.
· งบประมาณรายจ่ายประจำปี
· แผนการดำเนินงาน
· รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
· กิจกรรมMOU
·  ทำเนียบนายก
· ทำเนียบปลัด
· ทำเนียบประธานสภา
· งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
· 
· 
· 
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
สถานที่ท่องเที่ยวประวัติความเป็นมาของพระธาตุม่อนหินขาว
       พระธาตุม่อนหินขาว บ้านห้วยไคร้ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เดิมเป็นพระธาตุร้างตั้งอยู่บนดอยสูงลูกเดียว โดยบริเวณดอยมีซากเจดีย์ ผุพังอยู่จำนวน 5 องค์ มีตั้งไว้และวัชพืชขึ้นปกคลุมอยู่ ตามตำนานความเป็นมาของพระธาตุม่อนหินขาว นั้นน้อยคนจะรู้ และเข้าใจความเป็นมา ในยุคสมัยที่เชียงแสนเจริญรุ่งเรือง เมืองลอเป็นอีกเมืองหนึ่งที่สำคัญและเจริญรุ่งเรืองอีกเมืองหนึ่ง ครั้งนั้นที่เมืองลอได้สร้างพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้น (ไม่ทราบ พ.ศ)  ครั้งนั้นเจ้าเมืองต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อเมืองลอ ได้นำเครื่องบรรณนาการไปให้เจ้าผู้ครองเมืองลอ และได้มีเจ้าเมืองหนึ่งซึ่งไม่ทราบชื่อผู้ครองเมืองนี้ เป็นผู้หญิงได้นำพระพุทธรูปทองคำ ฉัตรทองคำ ฆ้องทองคำ และของมีค่าอีกจำนวนมากเพื่อจะไปบรรจุในองค์พระธาตุที่เมืองลอ แต่พอเดินทางมาถึงเชิงดอยพระธาตุม่อนหินขาวในปัจจุบัน ได้ทราบว่าทางเมืองลอได้เกิดสงคารมรบกับพม่า พระองค์พร้อมกับทหารและบริวารจึงได้นำพระพุทธรูปทองคำ ฉัตรทองคำ ฆ้องทองคำ  และของมีค่าทั้งหมดฝังไว้ในถ้ำ  พระองค์ทำศิลาจารึกไว้  2  หลัก  และปักไว้ตรงกลางถ้ำและให้ทหารตั้งปืนใหญ่ไว้ตรงหน้าถ้ำ  ลั่นไกยนต์ไว้มีพญานาคเฝ้ารักษาสมบัติภายในถ้ำ  และพระองค์พร้อมทหาร  บริวารได้ร่วมกันสร้างพระธาตุว้าบนดอย  เมื่อสร้างพระธาตุเสร็จพระองค์ก็พาทหารไปช่วยเจ้าเมืองลอรบกับพม่า  กาลเวลาผ่านไปพระธาตุม่อนหินขาวได้รกร้างเป็นเวลาหลายร้อยปี  สิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายที่รักษาสมบัติเกรงจะมีคนใจบาปเข้ามาขุดเอาของมีค่าจึงปิดปากถ้ำ ลุล่วงมาถึงปีพุทธศักราช  2466  ครูบาเจ้าศรีวิชัย  นักบุญแห่งล้านนาไทยได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์  ปูชนียสถานในจังหวัดพะเยา  13  แห่ง  ด้วยกันคือ

1. วัดพระเจ้าตนหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2.  วัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา                
3.  วัดพระธาตุดอนน้อย ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา                
4.  พระธาตุปุวาง ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา                
5.  วัดบ้านแพดศรีบุญเรือง ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา                
6.  วัดเชียงบาน ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงบาน จังหวัดพะเยา   
7.  วัดพระธาตุจอมไคร้ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา                
8.  วัดพระธาตุห้วยไคร้ (ม่อนหินขาว) ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
9.  พระธาตุขิงแกง ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา             
10. วัดลี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา              
11.วัดพระธาตุแซ่โหว้ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา               
12. พระธาตุภูขวาง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา              
 
13. (ไม่ทราบข้อมูล) 

          ต่อจากนั้นพระธาตุม่อนหินขาวได้รกร้างมาอีก 49 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2515 หลวงพ่อคำปัน (ไม่ทราบฉายา)  ได้นำชาวบ้าน บูรณะพระธาตุแล้วเสร็จ 1 องค์ บูรณะเสร็จ เมื่อปี พุทธศักราช 2517 ต่อมาปี พุทธศักราช 2518 หลวงพ่อครองศิลป์ ได้สร้างบันไดขึ้นพระธาตุ จากนั้นพระธาตุม่อนหินขาว ได้รกร้างอีกจนกระทั้งปี พุทธศักราช 2545    พระสายฝน คนชลีโล กับ พระจรัญญาณวิโร ได้จารึกธุดงค์มาจากสำนักสงฆ์ ถ้ำหินเทอง ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อมาถึงวัดห้วยไคร้ได้ขออนุญาต พระอาจารย์ บุญส่ง จนทวโร เจ้าอาวาสขณะนั้น เพื่อมาปฏิบัติธรรม และดูแลอุปฐากพระธาตุม่อนหินขาวแห่งนี้ เมื่อ วันที่ 9 เดือน มกราคม พุธธศักราช 2545 จนถึงปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน
  -  พระธาตุม่อนหินขาว ได้ทำการบูรณะ และก่อสร้างครบ 5 องค์ ในปี 2550 ทุกปีจะมีงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 

งานประจำปี
- 1. งานสรงน้ำพระธาตุ วันวิสาฆบูชา เดือน 8 เหนือ ทุกปี (เดือนพฤษภาคม) 2. งานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีการปฏิบัติธรรม รักษาศีลอุโบสถ สวดมนต์ เจริญจิต ภาวนาและเวียนเทียน

สถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว
บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา (วัดพระธาตุม่อนหินขาว ตั้งอยู่ตรงข้าม ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนบ้านไคร้)

ฤดูกาลหรือช่วงเดือนที่เหมาะแก่การมาท่องเที่ยว
  - ช่วงประเพณีงานสรงน้ำพระธาตุ ในวันวิสาขบูชา เดือน 8  เหนือ  ทุกปี ( เดือนพฤษภาคม)

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ::เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ยินดีต้อนรับ:: All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-07-26 (7567 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]